אודות
רישום
ציור
גואש
התחנה
בצלאל
דיוקן עצמי (שני משניים)
תחריט