אודות
רישום
ציור
גואש
התחנה
בצלאל
דיוקן עצמי (אחד משניים)
תחריט