אודות
רישום
ציור
גואש
התחנה
בצלאל
ללא כותרת (דיוקן עצמי)
תלויים בתערוכת סוף שנה ב' בבצלאל