אודות
רישום
ציור
גואש
התחנה
בצלאל
ללא כותרת (דיוקן עצמי)
שמן על בד, 80X60 ס"מ