אודות
רישום
ציור
גואש
התחנה
בצלאל
אמא בחתונה של צביקה
שמן על בד, 15X10 ס"מ