אודות
רישום
ציור
גואש
התחנה
בצלאל
ללא כותרת (גיישה)
שמן ופחם על בד