אודות
רישום
ציור
גואש
התחנה
בצלאל
רישום עם שני מודלים (פרט)
עפרון על נייר, 61.2X45.4 ס"מ