אודות
רישום
ציור
גואש
התחנה
בצלאל
רישום מודל
גואש ופחם על נייר עם ג'סו, 170X91 ס"מ