אודות
רישום
ציור
גואש
התחנה
בצלאל
שתי גולגלות של פרות וזר פרחים יבשים
ליתוגרפיה, 73X50 ס"מ