אודות
רישום
ציור
גואש
התחנה
בצלאל
אבא
גואש על נייר, 17X16 ס"מ