אודות
רישום
ציור
גואש
התחנה
בצלאל
ללא כותרת
שמן על בד, 40X30 ס"מ