אודות
רישום
ציור
גואש
התחנה
בצלאל
רישום עם שני מודלים
עפרון על נייר, 61.2X45.4 ס"מ