אודות
רישום
ציור
גואש
התחנה
בצלאל
ללא כותרת (אחד משניים)
ליתוגרפיה, 40X32 ס"מ