אודות
רישום
ציור
גואש
התחנה
בצלאל
דיוקן עצמי בפנים צבועות
גואש על נייר, 2012, אוסף פרטי