אודות
רישום
ציור
גואש
התחנה
בצלאל
דיוקן עצמי עם מחוך
גואש על נייר, 2012