אודות
רישום
ציור
גואש
התחנה
בצלאל
ביבליוגרפיה
גואש על נייר, 29X47 ס"מ, 2012. אוסף פרטי