אודות
רישום
ציור
גואש
התחנה
בצלאל
נועה סימון ואנגליה
גואש על נייר, 47.5X34.5 ס"מ, 2013. אוסף פרטי