אודות
רישום
ציור
גואש
התחנה
בצלאל
פרפר נחמד (דיוקן עצמי)
גואש על נייר, 2012