אודות
רישום
ציור
גואש
התחנה
בצלאל
ניהונגה
גואש על נייר, 75.8X36 ס"מ, 2015