אודות
רישום
ציור
גואש
התחנה
בצלאל
דיוקן עצמי על הרצפה
גואש על נייר, 2012