אודות
רישום
ציור
גואש
התחנה
בצלאל
ביבליוגרפיה 2
גואש על נייר, 72.5X50.5 ס"מ. אוסף פרטי