אודות
רישום
ציור
גואש
התחנה
בצלאל
אבא שלי
גואש על נייר, 71.5X54.5 ס"מ, 2014