אודות
רישום
ציור
גואש
התחנה
בצלאל
טליה בהריון
שמן על נייר