אודות
רישום
ציור
גואש
התחנה
בצלאל
דיוקן עצמי עם פרחים
שמן על בד, 2012