אודות
רישום
ציור
גואש
התחנה
בצלאל
אגסים וכוס
שמן על נייר