אודות
רישום
ציור
גואש
התחנה
בצלאל
סימון, נועה
שמן על נייר, 2011