אודות
רישום
ציור
גואש
התחנה
בצלאל
בעקבות ג'ורג'ונה
שמן על בד