אודות
רישום
ציור
גואש
התחנה
בצלאל
מיכל
שמן על נייר