אודות
רישום
ציור
גואש
התחנה
בצלאל
שני שוכבת
שמן על נייר