אודות
רישום
ציור
גואש
התחנה
בצלאל
נטלי - דיוקן
שמן על נייר