אודות
רישום
ציור
גואש
התחנה
בצלאל
דיוקן עצמי עם עין כחולה
שמן על נייר מוצמד לעץ, 2012. אוסף פרטי