אודות
רישום
ציור
גואש
התחנה
בצלאל
יסמין (פרט)
שמן על בד, 2014