אודות
רישום
ציור
גואש
התחנה
בצלאל
ינשוף
שמן על נייר מוצמד לעץ, 27X37 ס"מ, 2013