אודות
רישום
ציור
גואש
התחנה
בצלאל
צבע טרי
אקריליק על נייר, 2014.