אודות
רישום
ציור
גואש
התחנה
בצלאל
Inconnue
שמן על בד מוצמד על עץ, 21X29 ס"מ, 2014. אוסף פרטי