אודות
רישום
ציור
גואש
התחנה
בצלאל
דיוויד
שמן על נייר מוצמד לעץ, 2014. אוסף פרטי