אודות
רישום
ציור
גואש
התחנה
בצלאל
חיבוק (דיוקן עצמי)
שמן על בד, 50X70 ס"מ, 2013