אודות
רישום
ציור
גואש
התחנה
בצלאל
דיוקן עצמי (רסיסים)
שמן על בד, 58X46 ס"מ, 2013