אודות
רישום
ציור
גואש
התחנה
בצלאל
דיוקן עצמי בהריון, אוגוסט
עפרונות פחם ועפרון לבן על נייר אפור, 65X46 ס"מ, 2015