אודות
רישום
ציור
גואש
התחנה
בצלאל
נועה סימון
עפרונות פחם ועפרון לבן על נייר אפור, 42.5X56.5 ס"מ, 2014. אוסף פרטי