אודות
רישום
ציור
גואש
התחנה
בצלאל
אבא (פרט)
עפרונות פחם ועפרון לבן על נייר אפור, 2014