אודות
רישום
ציור
גואש
התחנה
בצלאל
דיוקן עצמי (מודאגת)
גואש על נייר, 29.7X42 ס"מ, 2015