אודות
רישום
ציור
גואש
התחנה
בצלאל
דיוקן עצמי בסוודר
גואש על נייר, 27X37.2 ס"מ, 2014. אוסף פרטי