אודות
רישום
ציור
גואש
התחנה
בצלאל
טליה יושבת
שמן על נייר