אודות
רישום
ציור
גואש
התחנה
בצלאל
דיוקן עצמי
שמן על נייר, 2012