אודות
רישום
ציור
גואש
התחנה
בצלאל
דיוקן עצמי בכתונת
עפרונות פחם ועפרון לבן על נייר אפור, 50X65 ס"מ בקירוב, 2015. אוסף פרטי.