אודות
רישום
ציור
גואש
התחנה
בצלאל
ללא כותרת (אחד משניים)
שמן על בד, 50X35 ס"מ